Professionals in bloei!

Blossom HR

1

Na een intensieve werving & selectie procedure lijkt u de juiste kandidaat te hebben gevonden. Maar volledig overtuigd bent u nog niet. Want hoe stressbestendig is deze persoon in de praktijk? En is hij echt zo commercieel gericht en planmatig als hij in de gesprekken beweerde?

2

Er zijn meerdere kandidaten die geschikt lijken voor een succesvolle uitoefening van de functie. Maar wie van hen heeft de beste match met het team?

3

U ziet al langere tijd veel potentie in een bepaalde medewerker. En toch komt het er in de praktijk niet echt uit. Waar ligt dat aan? En minstens zo belangrijk, hoe wordt potentie realiteit?

4

Naar aanleiding van een reorganisatie wilt u medewerkers faciliteren om een nieuwe baan te vinden. Maar welk startpunt kiest u daarbij? Hoe wordt duidelijk in welke richting medewerkers moeten solliciteren?

HERKENT U EEN OF MEER VRAGEN? EN WILT U GEFUNDEERDE ANTWOORDEN? 
DAN BENT U BIJ BLOSSOM HR AAN HET JUISTE ADRES!

WIJ ZIJN DE ASSESSMENT SPECIALIST IN NOORD-HOLLAND NOORD VOOR HET MKB, OVERHEID EN NON-PROFIT ORGANISATIES.

Assessments

Team
Selectie
Sales
Motivatie
Ontwikkeling
Loopbaan
Leiderschap

Kandidaat kiezen enkel op basis van wat hij weet en kan?

Kandidaat kiezen op basis van wat hij weet en kan?

11 juni 2017

Kandidaat kiezen op basis van wat hij weet en kan?

Betrek ook de specifieke context in de keuze!

Een van de allereerste stappen die je moet zetten bij het selecteren van talent, is het in kaart brengen van de nieuwe werkomgeving. In jargon heet dit de context. Dat is van belang omdat er niet zoiets bestaat als een universeel talent voor elke organisatie. Te vaak wordt gedacht dat iemand met een hoog potentieel in elke situatie of leiderschapsrol succesvol zal zijn. Dat ligt genuanceerder. Uitblinkers in sport, politiek of bedrijfsleven zijn succesvol omdat ze iets heel erg goed kunnen onder bepaalde omstandigheden, in bepaalde situaties en met een specifieke groep mensen die aanvullende capaciteiten hebben. Een briljante zakenbankier bij ABN AMRO is niet automatisch geschikt voor een soortgelijke functie bij ING. Belangrijk is dus om de contextuele eisen af te zetten tegen het profiel van het aan te trekken talent.

LEES MEER
Blossom HR

BEZOEKADRES

Fluorietweg 31 D
1812 RR, Alkmaar
Nederland

POSTADRES

Postbus 3009
1801 GA Alkmaar 

CONTACT

info@blossom-hr.nl
088 6767681

SOCIAL